Meesterlijk 100 x 50 cm
Knotwilgen bij de dijk
Stille grijzen 54 x 27 cm
Rietkragen in de polder 30 x 70 cm
Groenblauw 50 x 30 cm
Es en Els 35 x 16 cm